Výplod RNDr. Jitky Seitlové

23. května 2018 v 0:53 | RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv

RNDr. Jitka Seitlová
V Brně dne 23. prosince 2009
PDCJ: 3492/2009


Vážený pane magistře,
dovolte mi Vám odpovědět na Váš e-mailový dopis, kterým jste se na mne obrátil dne 9. prosince 2009. V podání odkazujete na konkrétní materiály umístěné na internetu, z nichž má vyplývat celkový popis Vašeho případu. Žádáte mne o jejich prostudování s tím, že následně byste na mne měl, jak doslova uvádíte, "spoustu všetečných a nepříjemných otázek".
Jak jistě z předchozí komunikace s veřejným ochráncem práv (dále jen "ochránce") víte, postavení a kompetence ochránce potažmo možnosti jeho zásahu jsou dány zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Institut ochránce byl zřízen k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí státní správy, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností. Jsem tudíž oprávněna přezkoumat postup a rozhodování úřadů a usilovat o nápravu v případě zjištění, že postup, resp. rozhodnutí je nezákonné či jinak nesprávné. Na druhou stranu mi však nepřísluší zasahovat do činnosti a rozhodování úřadů a zařízení, resp. působit vůči ostatním subjektům jinak, než jak stanoví shora uvedený zákon.
Nyní bych se ráda vyjádřila k Vašemu podání. Pokud se týká Vámi popisovaného článku, tento se mi nepodařilo na Vámi uvedené internetové adrese pro technické problémy webu nalézt, resp. spustit. Vaši videonahrávku jsem nicméně shlédla. Vracíte se zde k okolnostem Vašeho působení na ZŠ Bílá Cesta v Teplicích, líčíte zde konkrétní případy, v nichž spatřujete znaky mobbingu a bossingu vůči Vaší osobě ze strany tehdejší ředitelky školy, jakož i dalších pedagogů, kteří takto měli činit na žádost ředitelky. V neposlední řadě hovoříte v předmětném videorozhovoru o problematice a okolnostech týkajících se záležitosti výpovědi ze služebního bytu.
Z dané nahrávky je současně patrné, že Váš pracovní poměr byl ukončen dohodou. Ať už tedy rozvázání pracovního poměru předcházelo cokoliv, v případě, že jste byl přesvědčen o neplatnosti dohody (např. přinucení na základě šikanózního jednání), bylo Vaším právem obrátit se žalobou na příslušný soud, neboť ten jediný mohl autoritativně konstatovat, zda Váš pracovní poměr byl ukončen platně či ne.
Pokud jde o problematiku služebního bytu, potažmo postupu Školského úřadu v Teplicích a související záležitosti, mohu toliko konstatovat, že řešení převážné části Vámi vyjádřených námitek a podezření není v kompetenci ochránce. Jeho působnost je dána, jak již bylo v úvodu uvedeno, v případech kdy správní orgány či jiné subjekty vykonávají státní správu. Navíc s ohledem na značný časový odstup od proběhlých událostí (15 let) nelze provést efektivní šetření (získání a relevance důkazů, aj.) ani v těch konkrétních oblastech, které by do působnosti ochránce spadaly.
Závěrem mi dovolte vyjádřit určité politování nad skutečností, že tzv. antidiskriminační zákon, který by na základě Vašich námitek dotýkajících se šikanózního jednání, resp. diskriminace mohl být nepochybně využit pro řešení Vaší tehdejší situace, byl přijat až v letošním roce. Zpětně jej však aplikovat nelze.
Vážený pane magistře, pevně věřím, že moji odpověď přijmete s pochopením.
S pozdravem
RNDr. Jitka Seitlová v. r.
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)
Příloha
Informační leták - Působnost VOP
Vážený pan
Mgr. Jiří Gutknecht
Peškova 542
403 31 Ústí nad Labem
Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
tel.: 542542666, fax: 542542772
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama