Červenec 2018

Naléhavá výzva: Hledám svědky proti podvodníkům z firmy UPC

11. července 2018 v 12:43 | Mgr. Jiří Gutknecht
Dodatek z 24. 10. 2018: Tato výzva již přestává být aktuální, neboť zítra mám schůzku s právníkem, který mi předá zprávu o neoprávněnosti finančního požadavku firmy UPC a následně vyděračské firmy M.B.A. Finance. Tato zpráva bude odeslána doporučeně vyděračské firmě a případ tak bude (alespoň pro mě) uzavřen. Spíše bych teď potřeboval někoho odvážného a hlavně NEÚPLATNÉHO, kdo by se nebál pustit do křížku s paní Šabatovou (viz článek "VIP debilové...").

K současné situaci viz dodatek z 21. 10. 2018 na konci článku.
V následujícím článku se obracím s naléhavou výzvou na všechny, kteří byli nějak podvedeni firmou UPC při poskytování kabelové televize, nejlépe z Ústí nad Labem a okolí, zda by mi mohli popsat, jak byli touto firmou podvedeni a jak nakonec vše dopadl, a zároveň bych je chtěl poprosit o případné svědectví před právníkem, na policii či u soudu. Rovněž bych se chtěl zeptat, zda by se někdo byl ochoten připojit k hromadné žalobě kterou bych na firmu UPC rád podal.
Firma mě podvedla následujícím způsobem:
V únoru loňského roku mě navštívil obchodní zástupce UPC s výhodnou nabídkou na zavedení kabelové televize, což jsem tenkrát kvitoval s povděkem, neboť po demontáži společného satslitu v našem domě jsem mohl koukat už pouze na černou obrazovku. Obchodní zástupce mi nabídl tři měsíce na zkoušku zdarma, přičemž jsme se domluvili, že mu zavolám v polovině května, jak jsem se službou spokojený a zda ji budu chtít dále využívat. V smlouvě byl uveden aktivační poplatek 100 korun, které po mě kupodivu v danou chvíli nikdo nechtěl. Smlouvu jsem tedy uzavřel dobré víře, že slib bude dodržen, a bohužel jsem se ani ne pozastavil. Nad tím, že ony tři měsíce nejsou uvedeny ve smlouvě, neboť o firmě UPC bylo známo, že poskytuje služby zezačátku na ony tři měsíce zadarmo.
Proto jsem byl na začátku dubna velmi překvapen, když mi mailem přišla faktura, a domníval jsem se, že se jedná o onu zapomenutou stokorunu. Faktura ovšem byla na 697 Kč, navíc s výslovným uvedením, že její výše zřejmě zákazníka překvapí.
Nebudu zacházet do detailů, a!e obchodní zástupce svůj slib jednoduše zapřel a já jsem byl následně bombardován upomínkami na velmi roztodivné částky, z nichž některé byly zdůvodněny chybami systému, některé nijak a firma za ně navíc chtěla zaplatit dvakrát po 150 korunách (na tyto platby jsem využil 400 korun, které mi obchodní zástupce poslal ze svého, neboť mě zapomněl upozornit na platbu za práci technika; firmě jsem těchto 400 korun nabízel jako kompromisní řešení, ale nabídky byly zcela ignorovány a já jsem byl nakonec nucen tyto peníze použít výše uvedeným způsobem, abych nemusel neustále rušit a obnovovat platbu SIPa).
Byl jsem rovněž šikanován neoprávněným omezováním služeb v rozporu s obchodními podmínkami a v současné době je po mě požadováno NIJAK NEZDŮVODNĚNÝCH 1 145 korun, v nichž je zahrnuta podvodná faktura a dále zřejmě vyúčtování neexistujících služeb.
Podle vyjádření právníka má UPC nárok pouze na aktivační poplatek uvedený ve smlouvě - tj. na onu stokorunu - a dále byla upozorněn a na paragrafy 5, 5a a 5b Zákona o ochraně spotřebitele o klamavých obchodních praktikách a na paragraf 4 Trestního zákona, který se týká podvodu použitého v mém případě. UPC ovšem nic z toho nehodlá respektovat a prodala onen "dluh" firmě M.B.A. Finance s.r.o., která se v tomto případě ohání mandátní smlouvou a udělenou plnou mocí. Poslal jsem dotaz na Úřad pro ochranu osobních údajů, neboť se domnívám, že mé údaje nemohou být jen tak prodány soukromé společnosti. Firmu N.B.A. Finance jsem každopádně upozornil, že se mnou smí nadále komunikovat pouze prostřednictvím mého právního zástupce, jinak půjdu na policii ohlásit stalking a vydírání.
Také jsem se dozvěděl (a v pátek 13. 7. o tom budu mít v ruce hmatatelný důkaz, že firma UPC vydává na tutéž službu různě pozměněné smlouvy. Mluvil jsem totiž s člověkem, kterého firma UPC naopak nepovedla a slíbenou tříměsíční lhůtu dodržela.
Podle jiný h diskusí na internetu má firma UPC pověst zloděje a vyděrače a po větším či menším zastrašování bohužel zákazníky nakonec donutí podvodnou částku zaplatit. Prosím tedy všechny posvěcené i nepodvedené, aby se k tomuto případu vyjádřili. Nutně bych potřeboval jejich výpovědi a v ideálním případě připojení se k hromadné žalobě.
Rád bych ještě podotkl, že jsem nezaměstnaný, žiji ze sociálních dávek a vzhledem ke zdravotnímu stavu (1. stupeň invalidity) mám velké problémy s hledáním práce, proto pro mě oněch "pár stovek " představuje velkou finanční zátěž. Kdybych byl PŘEDEM upozorněn na zmíněných 697 korun, službu bych byl rovnou odmítl.
Jde mi zejména o smlouvy, které uzavřel obchodní zástupce Marián Cina, neboť právě tento člověk mě obelhal. Mnoho lidí mi už nezávisle na sobě potvtdilo, že firma UPC vždy nabízí své služby zezačátku na tři měsíce zdarma, proto nechápu, proč toto nebylo dodrženo i u mě. Recipročně i já nabízím svou pomoc lidem, kteří v této záležitosti pomohou mně.
Prosím o hojné příspěvky a ochotu ke spolupráci.

Dodatek z 24. 7. 2018:
Firma UPC nadále nehodlá dodržovat zákony tohoto státu. Přestože ji bývalý policista upozornil na zákon č. 40/2016 Sb. 'Trestní zákoník ', paragraf 209, odstavec 1 a 6 a já jsem následně upozornil na Zákon č. 634/1992 Sb. 'Zákon o ochraně spotřebitele, paragrafy 5, 5a a 5b, firma je nehodlá respektovat a nadále si vede svou. Navzdory výše uvedeným upozorněním prodala onen podvodný dluh firmě M.B.A. Finance s. r. o. Tato firma mě neustále obtěžuje od 4. 7. letošního roku. Podle mých předběžných zjištění firma UPC tímto prodejem porušila jednak své vlastní obchodní podmínky a jednak Zákon č 127/2005 o elektronických komunikacích a hlavnězákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Nejsem sice právník (a počkám si na vyjádření právníka a Úřadu pro ochranu osobních údajů, na nějž jsem se obrátil), ale neshledávám žádný zákonný důvod, proč by firma M.B.A. Finance směla vlastnit mé osobní a lokalizační údaje.Rovněž mě neustále obtěžuje Barbora Trávníčková z této firmy, přestože byla upozorněn a, že bude jednat pouze s mým právníkem. Její jednání považuji za stalking.
Prosím tedy veřejnost, aby vyjádřila své názory k uvedenému případu Má někdo zkušenosti s praktikami firmy M.B.A. Finance?
Na závěr ještě jedno závažné zjištění: Firma UPC manipuluje se smlouvami a na tutéž službu uvádí v různých smlouvách různé podmínky. V některých proto uvádí ony tři měsíce zdarma, v jiných ne. A já jsem měl zrovna tu smůlu, že jsem dostal nevýhodnou smlouvu bez těchto tří měsíců.
Dodatek z 21. 10. 2018: V současné době tento článek již ztrácí na aktuálnosti, neboť celý případ již spěje ke zdárnému konci. Firma UPC na mě nakonec poslala vyděračskou firmu M.B.A. Finance, která mi vyhrožovala vším možným i nemožným, ale po delších tahanicích jsem nakonec našel schopného právníka (zdarma z občanské poradny), který mi sdělil naprosto jednoznačně, že finanční požadavek UPC je neoprávněný. Teď už jen čekám na jeho závěrečnou zprávu (která měla být hotová již na konci srpnu, ale právník nestíhá), čímž bude případ (aspoň pro mě) uzavřen. Možná by se tato skutečnost mohla hodit i někomu dalšímu.
Momentálně bych potřeboval pomoci spíše v případu uvedeném v článku "VIP debilové...", nicméně budu rád když se někdo v komentářích k tomuto článku podělí o své zkušenosti s firmou UPC, pozitivní nebo negativní.